وجوب صلوات | vojūb-esalavāt()وجه وجوب | vajh-e vojūb(اصول فقه)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


علت وجوب غسل مس میت | ‘ellat-e vojūb-e qosl-e mass-e meyyet(فقه)

حسینی کلباسی ، محمد شریف ، ق 13 قمری
hoseynī kalbāsī, mohammad šarīf (- 19c)