رساله طیبی (ترجمه ) | r.-ye tayyebī (t.)(کلام و اعتقادات)