میزان المقادیر | mīzān-ul maqādīr(فقه)

حلی نجفی ، محمود بن درویش ، ق 11 قمری
hellī najafī, mahmūd ebn-e darvīš(- 17c)


میزان المقادیر | mīzān-ul maqādīr(فقه)

حلی نجفی ، محمود بن درویش ، ق 11 قمری
hellī najafī, mahmūd ebn-e darvīš(- 17c)


ادله الاحکام | adillat-ul-’aḥkām(فقه)

حلی نجفی ، محمود بن درویش ، ق 11 قمری
hellī najafī, mahmūd ebn-e darvīš ( - 17c)


میزان المقادیر | mīzān-ul maqādīr(فقه)

حلی نجفی ، محمود بن درویش ، ق 11 قمری
hellī najafī, mahmūd ebn-e darvīš(- 17c)


ربیع الابرار فی المزار و الاعمال | rabī‘-ul abrār fi-l mazār wa-l a‘māl(زیارات)

حلی ، درویش بن محمد
hellī, darvīš ebn-e mohammad


چهار درویش = شاه آزاد بخت و چهار درویش | čahār darvīš = šāh-e āzād baxt va čahār darvīš(داستان)

؟ امیر خسرو، خسرو بن محمود، 651 - 725 قمری
amīr xosrow, xosrow ebn-e mahmūd (1254 - 1326)


سنگ یده | sang-e yade(طبیعیات)

چنگی ، درویش علی
čangī, darvīš ‘alī


شاه و درویش = شاه و گدا | šāh va darvīš = šāh va gedā(شعر)

هلالی جغتایی ، بدر الدین ، - 935 ؟ قمری
helālī joqatāyī, badr-od-dīn (- 1529)


الکشکول | kaškūl(ادبیات)

بغدادی ، احمد بن درویش علی ، - 1329 قمری
baqdādī, ahmad ebn-e darvīš ‘alī(- 1911)


سوال و جواب شاه و درویش | so’āl va javāb-e šāh va darvīš(عرفان و تصوف)

پاندو تداس
pāndo tedās