رومئو و ژولیت | rome’o va žūlīyet(داستان)

حکمت ، علی اصغر، 1271 - 1359 شمسی
hekmat, ‘alī asqar (1892 - 1980)


جنگ | jong(گوناگون)

شریفی ایروانی ، شیخ نجف ، - 1400 ؟ قمری
šarīfī īravānī, šeyx najaf (- 1980)


جنگ | jong(گوناگون)

شریفی ایروانی ، شیخ نجف ، - 1400 ؟ قمری
šarīfī īravānī, šeyx najaf (- 1980)


الدرر الصافیه و الحکمه الشافیه = دره صافیه و حکمت شافیه = الدرر الصافیه فی ترجمه بعض الکلمات القصار لامیرالمومنین | ad-dorar-os sāfīya va hekmat-oš šāfīya = dorre-ye sāfīye va hekmat-e šāfīye(حدیث)

هزارجریبی ، محمدکاظم بن محمدشفیع ، - 1234؟قمری
hezār-jarībī, mohammad kāzem ebn-e mohammad šafī‘ (- 1819)


حکمت حیوان | hekmat-e heyvān(طب)حکمت و غیره | hekmat va qeyre(پاسخ پرسشها)ارکان الحکمه | arkān-ol-hekmat(عرفان و تصوف)اصول حکمت طبیعی | osūl-e hekmat-e tabī‘ī(طبیعیات)مقویم | maqvīm(طنز)

نظام افشار، حبیب االله، - 1309 قمری
nezām afšār, habīb-ol-lāh(- 1892)


شرح حاشیه شرح حکمه العین | š.-u ḥāšīyat-i š.-i ḥekmat-il-‘ayn(کلام و اعتقادات)

رانکوئی ، عبدالرزاق بن ملا میر، ق 11 قمری
rānko’ī, ‘abd-or-razzāq ebn-e mollā mīr (- 17c)