مسامره قریه حصار ابوعلی شمیران | mosāmerah-e qarye-ye hesār-e abū-‘alī šemīrān ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻣ ﻲﮔﻮﻳﺪ ﺷﺒﻲ ﺩﺭ ﺣﺼﺎﺭ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ﺧﺎﻥ ﮔﺮﻭﺳﻲ (ﺍﻣﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ) ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁ ...(متفرقه)هفت حصار | haft hesār(دعا)خواص الاشیاء | xavas-ol ašyā’(طب)

ابوعلی
abū-‘alī


جرثقیل | jarresaqīl(ریاضیات)

خوارزمی ، ابوعلی بن عبدالجلیل
xārazmī, abū-‘alī ebn-e ‘abd-ol-jalīl


محاضره الاوائل و مسامره الاواخر (کبیر) | muḥā۷irat-ul awā’il wa musāmirat-ul awāxir (kabīr)(گوناگون)

موستاری ، علی دده بن مصطفی ، - 1007 قمری
mūstārī ،‘alī dada ben mostafā (- 1599)


دلیل الهدی | dalīl-ul hudā(کلام و اعتقادات)

ابوعلی بن محمد منصور
abū-‘alī ebn-e mohammad mansūr


حصار و غلای نجف | hesār va qalā-ye najaf(تاریخ)

فاضل گروسی ، عبدالحسین ، 1259 - 1324 شمسی
fāzel-e garrūsī, ‘abd-ol-hoseyn (1880 - 1945)