عبره للناظرین | ‘ebrat-on le-n-nāzerīn(ادبیات)مرآه الناظرین و عبره الحاضرین = عبره الناظرین و حیره الحاضرین | mer’āt-on nāzerīn va ‘ebrat-ol hāzerīn = ‘ebrat-un nāzerīn va heyrat-on hāzerīn(تاریخ)

بدایع نگار، محمد ابراهیم بن محمد مهدی ، 1241 - 1299 قمری
badāye‘ negār, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad mahdī (1826 - 1882)


تاریخ عبره لمن اعتبر | tārīx-u ‘ibra li-man i‘tabar(تاریخ ایران)

انارکی کرمانی ، میرزا کریم ، ق 14 قمری
anārakī kermānī, mīrzā karīm (-20c)