رهنمای خانم های امروز | rahnamā-ye xānom hā-ye emrūz(متفرقه)

وکیلی ، قدسیه
vakīlī, qodsīye