موجز القانون = الموجز فی الطب = الموجز | mūjaz-ul qānūn = al-mūjaz fi-ṭṭibb = al-mūjaz(طب)

ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ، 607 - 687 قمری
ebn-e nafīs, ‘alī ebn-e ab-el-hazm (1211 - 1289)


موجز القانون = الموجز فی الطب = الموجز | mūjaz-ul qānūn = al-mūjaz fi-ṭṭibb = al-mūjaz(طب)

ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ، 607 - 687 قمری
ebn-e nafīs, ‘alī ebn-e ab-el-hazm (1211 - 1289)


موجز القانون = الموجز فی الطب = الموجز | mūjaz-ul qānūn = al-mūjaz fi-ṭṭibb = al-mūjaz(طب)

ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ، 607 - 687 قمری
ebn-e nafīs, ‘alī ebn-e ab-el-hazm (1211 - 1289)


موجز القانون = الموجز فی الطب = الموجز | mūjaz-ul qānūn = al-mūjaz fi-ṭṭibb = al-mūjaz(طب)

ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ، 607 - 687 قمری
ebn-e nafīs, ‘alī ebn-e ab-el-hazm (1211 - 1289)


موجز القانون = الموجز فی الطب = الموجز | mūjaz-ul qānūn = al-mūjaz fi-ṭṭibb = al-mūjaz(طب)

ابن نفیس ، علی بن ابی الحزم ، 607 - 687 قمری
ebn-e nafīs, ‘alī ebn-e ab-el-hazm (1211 - 1289)


المغنی فی شرح الموجز = شرح موجز القانون = شرح سدیدی | al-muġnī fī š.-il mūjaz = š.-u mūjaz-il qānūn = šarh-u sadīdī(طب)

کازرونی ، محمد بن مسعود، - 758 قمری
kāzerūnī, mohammad ebn-e mas‘ūd (- 1358)


المغنی فی شرح الموجز = شرح موجز القانون = شرح سدیدی | al-muġnī fī š.-il mūjaz = š.-u mūjaz-il qānūn = šarh-u sadīdī(طب)

کازرونی ، محمد بن مسعود، - 758 قمری
kāzerūnī, mohammad ebn-e mas‘ūd (- 1358)


المغنی فی شرح الموجز = شرح موجز القانون = شرح سدیدی | al-muġnī fī š.-il mūjaz = š.-u mūjaz-il qānūn = šarh-u sadīdī(طب)

کازرونی ، محمد بن مسعود، - 758 قمری
kāzerūnī, mohammad ebn-e mas‘ūd (- 1358)


شرح موجز القانون = شرح نفیسی = شرح الموجز | š.-u mūjaz-il-qānūn = š.-u nafīsī = š.-ul-mūjaz(طب)

نفیس کرمانی ، نفیس بن عوض ، - 842 ؟ قمری
nafīs-e kermānī, nafīs ebn-e ‘avaz (- 1439)


شرح موجز القانون = شرح نفیسی = شرح الموجز | š.-u mūjaz-il-qānūn = š.-u nafīsī = š.-ul-mūjaz(طب)

نفیس کرمانی ، نفیس بن عوض ، - 842 ؟ قمری
nafīs-e kermānī, nafīs ebn-e ‘avaz (- 1439)